Πλατεία Β. Κατράκη 4, Γλυφάδα    ||     210 9681433     6936 835 987       210 9681423   ||      info@proakte.gr    ||      

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την επισκευή αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος. Οι εργασίες που ακολουθούνται είναι οι ακόλουθες:

» Απομάκρυνση τμημάτων ενανθρακωμένου σκυροδέματος και σαθρών στοιχείων. Η απομάκρυνση γίνεται με τις ακόλουθες μεθόδους ανάλογα και την έκταση της επέμβασης. Γιά επεμβάσεις μικρής έκτασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρόσφυρα βάρους έως 6kg με καλέμι, αερόσφυρα βάρους επίσης έως 6kg, πίεσης 0,7MPa, συρματόβουρτσα, συρματόβουρτσα προσαρμοσμένη σε γωνιακό τροχό. Γιά επεμβάσεις μεγαλύτερης έκτασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί υδροβολή μέσης πίεσης 10-20MPa, υδροβολή μεγάλης πίεσης 40-50MPa, αμμοβολή, ψεκασμός με διάλυμα αραιού υδροχλωρικού οξέως κ.τ.λ.

» Επιμελής καθαρισμός επιφάνειας

» Εμποτισμός με αναστολέα διάβρωσης χάλυβα οπλισμένου σκυροδέματος

» Δημιουργία γέφυρας πρόσφυσης και επιπλέον προστασία από τη διάβρωση του οπλισμού

» Αντικατάσταση αφαιρεθέντος τμήματος σκυροδέματος με τσιμεντοειδή θιξοτροπικά κονιάματα που χρησιμοποιούνται γιά στρώσεις πάχους 0,3-3cm. Γιά μεγαλύτερο πάχος στρώσης εφαρμοζεται επάλειψη σε δεύτερη στρώση αφού η 1η στρώση κονιάματος έχει ωριμάσει.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας

· Εφέδρανα, εφέδρανα γεφυρών · Αρμοί, αρμοί γεφυρών · Επισκευές ενισχύσεις κατασκευών · Ασφαλτικής βάσης υλικά · Σφραγιστικά αρμών ασφαλτικής βάσης · Ενεματώσεις · Τσιμεντενέσεις · Ρητινενέσεις · Αδιατάρακτες κοπές · Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα · Επισκευές με ανθρακονήματα- υαλουφάσματα

Διεύθυνση

Πλατεία Βάσως Κατράκη 4, Γλυφάδα

Τ.Κ. 16675

Χάρτης

Τηλέφωνα

 2109681433

 6936835987

 2109681423

E-mail

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας