Πλατεία Β. Κατράκη 4, Γλυφάδα    ||     210 9681433     6936 835 987       210 9681423   ||      info@proakte.gr    ||      

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ενισχύσεις με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ξηράς ανάμιξης το οποίο αποτελεί την πλέον σύνηθη και αποτελεσματική μέθοδο ενίσχυσης υφιστάμενης κατασκευής από σκυρόδεμα ή φέρουσα τοιχοποιία.

Αποτελεί την πλέον σύνηθη και αποτελεσματική μέθοδο ενίσχυσης υφιστάμενης κατασκευής από σκυρόδεμα ή φέρουσα τοιχοποιία.

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ξηράς ή υγρής ανάμιξης έχει περισσότερες δυνατότητες χρησιμοποίησης σε επισκευές, γιατί διαστρώνεται σε επιφάνειες οποιασδήποτε κλίσης ακόμη και σε επιφάνειες ορόφων χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων. Απαιτείται η εμπειρία της τεχνικής της διάστρωσης από το συνεργείο και τα κατάλληλα υλικά και μηχανήματα.

Η χρήση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος συνδυάζεται συνήθως με την ενίσχυση με νέους οπλισμούς και με τη στερέωση λεπτού δομικού πλέγματος εξωτερικά ιδίως σε στρώσεις μεγάλου πάχους.

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα έχει μεγάλη συνδετική δύναμη, μεγάλη πυκνότητα, μεγάλη αντοχή (μικρή ποσότητα νερού) μεγάλη συνάφεια με τη σκυροδετούμενη επιφάνεια και μεγάλη ικανότητα λόγω της εισπίεσης διείσδυσης σε κενά που υπάρχουν, μικροανωμαλίες κ.τ.λ.

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα χρειάζεται επιμελημένη προετοιμασία και προσεκτική εκτέλεση σύμφωνα με τον Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΤΠ 1501-14-01-14-00:2009 και τους αντίστοιχους ξένους κανονισμούς DIN18551, ACI επιτροπή 506.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας

· Εφέδρανα, εφέδρανα γεφυρών · Αρμοί, αρμοί γεφυρών · Επισκευές ενισχύσεις κατασκευών · Ασφαλτικής βάσης υλικά · Σφραγιστικά αρμών ασφαλτικής βάσης · Ενεματώσεις · Τσιμεντενέσεις · Ρητινενέσεις · Αδιατάρακτες κοπές · Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα · Επισκευές με ανθρακονήματα- υαλουφάσματα

Διεύθυνση

Πλατεία Βάσως Κατράκη 4, Γλυφάδα

Τ.Κ. 16675

Χάρτης

Τηλέφωνα

 2109681433

 6936835987

 2109681423

E-mail

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας