Πλατεία Β. Κατράκη 4, Γλυφάδα    ||     210 9681433     6936 835 987       210 9681423   ||      info@proakte.gr    ||      

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη τοποθέτηση ελκυστήρων με σκοπό να αποτρέψουν την αποκόλληση των διασταυρούμενων τοίχων καθ’ύψος των κατακόρυφων ακμών είτε από σεισμική καταπόνηση είτε από ωθήσεις τόξων καμαρών ή της στέγης. Οι ελκυστήρες είναι συνήθως χαλύβδινες λεπίδες ορθογωνικής διατομής ή μικρές χαλύβδινες δοκοί τοποθετούνται κατά τη δόμηση του τοίχου και προεντείνονται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο φέροντα οργανισμό.

     

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας

· Εφέδρανα, εφέδρανα γεφυρών · Αρμοί, αρμοί γεφυρών · Επισκευές ενισχύσεις κατασκευών · Ασφαλτικής βάσης υλικά · Σφραγιστικά αρμών ασφαλτικής βάσης · Ενεματώσεις · Τσιμεντενέσεις · Ρητινενέσεις · Αδιατάρακτες κοπές · Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα · Επισκευές με ανθρακονήματα- υαλουφάσματα

Διεύθυνση

Πλατεία Βάσως Κατράκη 4, Γλυφάδα

Τ.Κ. 16675

Χάρτης

Τηλέφωνα

 2109681433

 6936835987

 2109681423

E-mail

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας